Urząd Miasta Hrubieszów

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – współfinansowanej przez Gminę Miejską Hrubieszów
........2014r.
.....