Urząd Miasta Hrubieszów

,,Dziupla Artystyczna”- Świetlica Moje Miejsce- współfinansowane przez Fundację PZU i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży..
........2014r.
.....