Urząd Miasta Hrubieszów

 

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych: grupa pierwsza - młodsza w przedziale od 5 do8 lat, oraz grupa druga dzieci od 8 do 15lat. 

 

       

                                        *  *  *  *  *

W GRUDNIOWY DZIEŃ

COROCZNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Cele konkursu:
- utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem
- tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich
- prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku
- konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników
- indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej

   

Instruktor : Andrzej Marut 

Grupa teatralna ,,Na strychu "

 Grupa skupia młodzież powyżej 12 roku w formie ,,Zabawy w teatr" którzy połknęli ,, dramatycznego " bakcyla.
Na zajęciach prowadzimy ćwiczenia mające na celu tworzenie więzi między uczestnikami zajęć oraz budowanie wzajemnego zaufania, zrozumienia i sympatii.
Ponadto dzięki nim instruktor - nauczyciel lepiej pozna ,,swoje" dzieci.Bardzo szybko bowiem ujawnią się nam dzieci otwarte,śmiałe i pomysłowe oraz te, które trzeba otoczyć dodatkowo opieką : nieśmiałe,zamknięte,zakompleksione.
Zasady starannej wymowy i racjonalnego oddychania obowiązują we wszystkich ćwiczeniach oraz podczas przygotowania do spektaklu.
Starszy instruktor Ewa Watras pracuje z młodzieżą już wiele lat, w ciągu których były i sukcesy na miarę wyróżnień w Przeglądach Teatralnych.
W repretuarze gr.,,Arlekino" i ,,Żuuk ".
Były takie sztuki jak:
,,Król Kiep obraził raz chleb "
,,Koty" scenariusz E.Watras.
,,Stańczyk "- widowisko historyczne, żywy plan lub animacja lalką sycylijką

Instruktor Ewa Watras


 

Świetlica „DZIUPLA ARTYSTYCZNA” 

 Gromadzi dzieci i młodzież gimnazjalną w ramach integracyjnych zajęć profilaktyki przez sztukę. Każdy z młodych ludzi może tutaj znaleźć dla siebie miejsce, rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, taneczne, teatralne a także zwyczajnie posiedzieć, odpocząć i porozmawiać. Świetlica zapewnia kontakt z psychologiem, terapeutą uzależnień w przypadkach trudnych, wymagających pomocy specjalisty. Organizowane są wspólne wyjazdy, ogniska, uroczystości itp.

 

                                                                  *     *     *     *      *     *

 

 

Hrubieszowski Klub FANTASTYKI skupia młodzież interesującą się fantastyką, literaturą, filmem, grami

 

Instruktor : Joanna Błaszczak  

 


 Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej - zespół muzyków profesjonalnych wykonujący stylizowaną muzykę ludową występujący z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. W skład repertuaru wchodzą suity tańców z różnych regionów Polski (22 suity), przyśpiewki ludowe, pieśni patriotyczne, obrzędowe, kolędy. Zespół posiada weryfikację CIOFF, wraz z kapelą koncertował w 20 krajach Europy, a także dalej – na Cyprze i w Peru. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, będąc jego rozpoznawalną wizytówką. Nagrał płytę pt: „Zagroj mi muzycko”, na której znajduje się słynna już pieśń wykonana wspólnie z zespołem Nicolaus „Hrubieszowska ty Ziemio” – uznawana za hymn naszego miasta. Kierownikiem kapeli oraz autorem wszystkich opracowań wokalnych i instrumentalnych repertuaru zespołu jest Krzysztof Gumiela.

Próby odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb.

    

 

 

Grupa Solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – grupa zajmująca się „warstwą wokalną” podczas koncertów Zespołu Pieśni i Tańca. Występuje także samodzielnie z repertuarem ludowym, patriotycznym i religijnym.

Zajęcia w każdą  środę, czwartek i piątek  od 15.30 do 19 30.

 

 


 

 

                                        Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej  

                    http://www.folkgroup.hrubieszow.info/                              

                        

 


 

DZIECIĘCA GRUPA BALETOWA

  

                                                   *     *     *     *     *     *

 

PRIMA DONNA - formacja taneczna

Celem grupy jest zgłębianie i poznawanie różnych technik tanecznych takich jak modern, jazz, lyricol a także tańc klasyczny, taniec współczesny.Grupę tworzą młode,piękne i zdolne dziewczęta dla których taniec jest sposobem aby wyrwać siebie,swoje uczucia i emocje.